Varaavan takan tekniset ominaisuudet

Rakenne

Warma-Uunien takat ovat varaavia elementtirakenteisia vastavirtauuneja. Niiden runko koostuu kolmesta osasta: Palolämpötilaa kohottavasta tulipesärakenteesta, varaavasta sisäkuoresta ja lämpöä tasaavasta ulkovaipparakenteesta.

Elementit liimataan ohutsaumamuurauksella (sauman vahvuus keskimäärin 1-2 mm). Ohutsauman ansiosta lämpö siirtyy tasaisesti rungossa myös pystysuuntaan, jolloin runkoon saadaan maksimaalinen varauskyky ja mahdollisimman tasainen pintalämpötila.

Tekniset tiedot

Tulisijoissa poltetaan kiinteää polttoainetta, eli puupilkettä (klapia), mukana tulevien käyttöohjeiden mukaisesti.

  • Savukaasujen lämpötilat ovat tulisijakohtaisia, mutta kaikkien Warma-uunien takka- ja liesimallien turvallisuustestien huippulämpötilat ovat alle 350 °C. Hormin minimilämpötilaluokkavaatimus varaaville takoille ja kotitalousliesille on T400. (Huom! 1.1.2018 voimaan astunut hormiasetus, ks. lisää kohdasta hormiliitäntä).
  • Hyötysuhde mallista riippuen jopa 92 %
  • Häkäpäästö mallista riippuen jopa vain 0,07 %
  • Tulisijat ovat CE-merkittyjä standardin EN 15250 mukaisesti ja täyttävät täydentävän kansallisen soveltamisstandardin SFS 7021 lisävaatimukset.
  • Tulisijan lämpöluokka: lämminpintainen (max. 80 astetta)

Katso tarkemmat tekniset tiedot tuotesivuilta.

* Varmista paikallisilta viranomaisilta, onko kunnassasi paikkakuntakohtaisia erityisvaatimuksia

Suojaetäisyydet

  • Sivuille ja taakset 100 mm
  • Ylös 150 mm (tai 50 mm, jos takan runkoleveys 1000 mm tai yli)
  • Alas 70 mm (palamaton alusta)
  • Eteen 1000 mm vapaata tilaa

Suojaetäisyyksiä mahdollista pienentää kevyellä suojauksella.

Hormiliitäntä

Rakennustuoteasetus edellyttää, että tulisijoista on ilmoitettava sen “normaalin käytön testin” savukaasulämpötilan keskiarvo. Tätä lämpötilaa ei missään nimessä tule käyttää hormin lämpötilaluokan mitoitukseen!

Warma-Uunien varaavien takkojen ja liesien yhteydessä ilmoitettu hormin lämpötilaluokkavaatimus määritetään lisäämällä turvallisuustestin huippulämpötilaan reilu varmuusvara ja pyöristämällä tulos ylöspäin seuraavaan yleiseen hormin lämpötilaluokkaan. Tätä ilmoitettua hormin lämpötilaluokkavaatimusta voit turvallisesti käyttä hormin mitoituksessa. Tämä pätee vain Warma-Uunien uutta tulisijaa vanhaan hormiin liitettäessä. Uusien hormien vaatimukset määrittää uusi hormiasetus.

1.1.2018 voimaan astunut uusi hormiasetus

Asetus vaatii, että puulämmitteiselle tulisijalle tarkoitettu uusi hormi on aina oltava lämpötilaluokaltaan T600. Samaten jos vanha hormi kunnostetaan, on se kunnostettava asetuksen vaatimusten mukaisesti niin, että sen voidaan jatkossa olettaa vastaavan vähintään lämpötilaluokan T600 savuhormia.

Vanhaa kunnossa olevaa hormia voi edelleen käyttää normaalisti, vaikka sen lämpötilaluokka olisi alempi. Siihen voidaan myös liittää kyseiseen lämpötilaluokkaan soveltuva uusi tulisija. Muista kuitenkin, ettei kaikkien tulisijavalmistajien malleilleen ilmoittamat savukaasulämpötilat ole soveltuvia hormin lämpötilaluokan mitoitukseen (ks. ensimmäinen kappale).

Runkomateriaali

Warma-Uunien tulisijat valmistetaan tulenkestävästä W1400+ tulisijamassasta. Se valmistetaan Suomessa, kotimaisia pääraaka-aineita käyttäen. Tulenkestävää sideainetta ja lisäaineita käyttäen massa valetaan erikoisvalumenetelmällä erittäin tiiviiksi, jolloin massaan saadaan parhain mahdollinen varauskyky, lujuus ja lämmönkestävyys.

Warma-Uunissa savukaasu kiertää uunin kuoren alla savukanavissa, jolloin mahdollisimman suuri osa lämmöstä varastoituu runkoon ja runko luovuttaa lämmön tasaisesti ympäristöönsä. Warma-Uunissa lämpöä riittää tasaisesti ja pitkään, eikä tulisijan pintalämpötila nouse normaalilla, suositusten mukaisella lämmityksellä polttavan kuumaksi (max. 80 astetta).

Warma-Uunien runkoelementit ovat erittäin mittatarkkoja, jolloin myös elementtisaumat ovat erittäin ohuita. Näin huokoiset ja paksut liimamateriaalit eivät estä lämmön tasaista siirtymistä (varautumista) uunin rakenteissa. Uuni lämpiää tasaisesti joka puolelta, myös alaosasta.

Varaavan takan tekniset ominaisuudet