Toimitus- ja takuuehdot

Tulisijatoimitus

TULISIJATOIMITUKSEEN kuuluvat tulisijan runko, siihen kuuluvat varusteet ja erikseen sovittavat lisävarusteet, tulisijassa tarvittavat laastit, hormiliitosputki ja sovitut pintamateriaalit (kiertoilmatakkamalleissa myös kiertoilmatakkasydän).

TOIMITUKSEEN EI SISÄLLY savuhormistoa, tulisijan ulkopuolisia rakenteita, varsinaiseen tulisijaan kuulumattomia pinnoituksia eikä eduspeltejä. Tehdas ei vastaa edellä mainittujen yhteensopivuudesta, asennuksesta, toimivuudesta eikä paloturvallisuudesta (ks. mm. Liittäminen savuhormiin).

Asiakkaan on huomioitava myös tilaussopimuksessa olevat asennusehdot, joita asiakas sitoutuu noudattamaan. Mikäli asennus- tai toimitusehtoihin sovitaan muutoksia kaupanteon yhteydessä, tulee ne merkitä tilaussopimukseen. Tilaaja ja jälleenmyyjä vastaavat muutoksista.

Tuotteiden hinnat

TUOTTEIDEN HINNAT vapaasti tehtaalla (Warma-Uunit Oy, Uusikaupunki). Tuotteen hintoihin voidaan tehdä hinnastosta poikkeavia muutoksia joihin Warma-Uunit Oy pidättää itsellään oikeuden.

TULISIJAN HINTA ASENNETTUNA (tai ilman asennusta) sovitaan aina kaupanteon yhteydessä ja lopullinen hinta merkitään tilaussopimukseen, jossa on huomioitu mahdolliset varusteet, lisävarusteet, pinnoitusmateriaalit, lisätyöt, rahti- ja kuljetuskustannukset sekä muut hintaan vaikuttavat kustannukset. Myyjä pidättää oikeuden hinnoitella esim. mahdollisen työmaakäynnin yhteydessä tai muut kaupanteon jälkeen ilmenevät lisätyöt erikseen.

Lähetyksen vastaanotto

LÄHETYKSEN SAAPUESSA toimituspaikalle, asiakkaan tulee vastaanottaa ja tarkistaa lähetys (ks. asennusehdot ja sisäänkanto-ohjeet). Tehdas ei vastaa rahtikuljetuksessa ja sen jälkeen tapahtuneista kuljetus- ja siirtovaurioista.  Kuljetusvaurioista on tehtävä aina varauma rahtikirjaan kuljettajan läsnä ollessa ja ilmoitettava välittömästi (viimeistään 7 päivän kuluessa) tehtaalle tai jälleenmyyjälle. Rahdin toimittaja ei vastaanota varauksettomia kuljetusreklamaatioita. Rikkoontuneet osat on säilytettävä tarkastusta varten. Tehdas ja jälleenmyyjä eivät vastaa, mikäli kuljetuksesta johtuneet vahingot, tilapäiset toimitushäiriöt, tai toimituksen puutteellisuus aiheuttavat toimituksen ja/tai asennuksen viivästymisen. Tehdas toimittaa puutteelliset osat mahdollisimman nopeasti. Kiertoilmatakoilla täydentävien/korjaavien toimitusten toimitusaika on vähintään 2 – 4 viikkoa.

Asennus

ASENNUKSEN suorittaa jälleenmyyjän toimesta tehtaan valtuuttama asentaja. Asennukseen kuuluu (tilaussopimuksen mukaan) tulisijan pystytys ja liittäminen savuhormin valmiiseen savuaukkoon. Ks. tilauksen asennusehdot, tulisijan asennusohjeet, tulisijakohtaiset käyttö- ja hoito-ohjeet, sekä liittäminen savuhormiin.

Valtuutettu asentaja on itsenäinen yrittäjä, joka vastaa itse työnsä laadusta suoraan asiakkaalle.

Asiakas vastaa siitä että asennuspaikka täyttää asennustyön edellyttämät vaatimukset. Asiakas vastaa myös savuhormin kunnosta ja toimivuudesta ja että suojaetäisyydet ovat riittävät. Käyttämättä olleet hormistot asiakkaan tulee aina tarkistuttaa paloviranomaisilla.

Takuu

TAKUU on 12 kuukautta toimituspäivästä lukien. Takuu vastaa takuuaikana esiin tulevista materiaalista ja valmistusvirheistä johtuvista vioista, sekä niistä johtuvista toimintahäiriöistä. Elementtirungon takuu on 5 vuotta. Takuu ei vastaa virheellisestä käytöstä johtuvista vaurioista ja haitoista, kuten esimerkiksi nokeentumisesta, ylilämmityksestä vääränlaisesta käyttöönotosta tai esimerkiksi rakennuksen aikaisesta lämmittämisestä johtuvista halkeamista tai hiushalkeamista, tulisijasta riippumattomien tekijöiden aiheuttamista haitoista ja toimintahäiriöistä, kuten hormin toiminnasta, huoneiston alipaineesta yms. Takuu ei myöskään vastaa tiivisteiden, tulipintojen, arinoiden tai polttimien normaalista kulumisesta tai virheellisestä käytöstä johtuvista vaurioista. Takuu ei koske takkaluukkujen/kiertoilmatakkojen laseja. Katso lisätietoja tulisijan käytöstä ja käyttöönotosta tulisijan mukana tulevasta ”Varaavan takan yleiset käyttöohjeet”-dokumentista.

TAKUUN EDELLYTYKSENÄ on, että tulisijan on asentanut tehtaan valtuuttama asentaja. Asennusohjeita sekä tilaussopimuksessa olevien asennusehtojen kohtia on noudatettu. Asiakas on suorittanut alkulämmityksen ja kuivatuksen ohjeiden mukaisesti ja noudattanut käyttö- ja hoito-ohjeita ja tulisijan hoidosta ja huollosta on huolehdittu säännöllisesti. Takuutodistuksena tulee säilyttää tilaussopimus sekä todistus maksusuorituksesta.

REKLAMAATIO: Mikäli toimitettu tuote on väärä tai virheellinen, on siitä ilmoitettava viipymättä tai viimeistään 7 päivän kuluessa rahdin vastaanotosta tehtaalle tai jälleenmyyjälle. Reklamaatio on hoidettava aina ennen asennusta. Virheellistä tuotetta ei saa asentaa. Jos tuote, esim. kaakelit on asennettu, ne katsotaan hyväksytyksi. Asennusreklamaatiosta on ilmoitettava tehtaalle tai jälleenmyyjälle viipymättä, viimeistään 7 päivän kuluessa asennustyön valmistumisesta.

YLIVOIMAISEN ESTEEN (Force Majeure) sattuessa tehdas ja jälleenmyyjä eivät vastaa toimituksen viivästymisestä tai estymisestä koituvista haitoista ja/tai kustannuksista.