Ympäristöystävällisyys

Warma-Uunit panostaa ympäristöystävällisyyteen

On kiistämätön tosiasia, että ihminen on aiheuttanut ja aiheuttaa edelleen omalla toiminnallaan pysyviä muutoksia ilmakehässä ja luonnon ekosysteemissä.

Puun palaminen on osa luonnon omaa uudistautumisjärjestelmää. Puu tuottaa saman verran hiilidioksidia palaessaan tulisijassa tai lahotessaan metsässä, niinpä se on hiilidioksidineutraali polttoaine. Puut ja kasvit taas tarvitsevat hiilidioksidia kasvamiseen ja meille kallisarvoisen hapen tuottamiseen.

Fossiilisten polttoaineiden, kuten öljyn ja kaasun tilanne on aivan toinen. Jokainen poltettu yksikkö fossiilista polttoainetta lisää tuottamansa määrän hiilidioksidia luontoon.

Fossiilisten polttoaineiden polttaminen lisää huomattavasti ilmakehän hiilidioksidimäärää, joka on merkittävä tekijä edistämään ilmaston lämpenemistä. Tätä kehitystä tuskin voimme kokonaan pysäyttää, mutta jokainen voi henkilökohtaisilla valinnoillaan huomattavasi hidastaa sitä. Jokainen fossiilisen polttoaineen korvaava puukilo energiantuotannossa vähentää hiilidioksidikuormaa, eli on jokaisen henkilökohtainen ympäristöteko.

Palaessaan puu, kuten muutkin polttoaineet, tuottavat kuitenkin hiilidioksidin lisäksi myös muita päästöjä, kuten pienhiukkasia, mustaa hiiltä, PAH-yhdisteitä, orgaanisia hiilivetyjä ja häkää.

Me Warma-Uuneilla haluamme kiinnittää huomiota tuotteidemme ympäristöystävällisyyteen. Haluamme minimoida puunpolton negatiiviset vaikutukset ilmastoon ja olemmekin suunnitelleet tulisijat siten, että häkä- ja pienhiukkaspäästöt jäävät mahdollisimman alhaisiksi. Päästöjä voidaan alentaa paloteknisesti nostamalla palolämpötilaa ja optimoimalla paloilmansyöttöä (ensiö-, toisio- ja tertiääripalo). Lisäksi päästöjä voidaan pienentää minimoimalla takan puunkulutus ja parantamalla hyötysuhdetta.

Warma-Uunien Puupihi-takat ovat erittäin vähäpäästöisiä. Lisäksi niissä on markkinoiden korkein hyötysuhde ja ne lämpiävät erittäin pienellä puumäärällä. Lisäksi suureen osaan Puupihi-takkoja on saatavana myös tulisijaan integroitava pellettipoltin, joka pienentää päästöjä ja korottaa hyötysuhdetta entisestään. Polttimen vaihto tapahtuu n. 10 sekunnissa, joten pellettiä ja puuklapia voi käyttää halutessaan vaikka vuorotellen.

Kun puu palaa puhtaasti ei piipusta tule näkyvää savua eikä hajua. Piipun päästä poistuu tällöin vain vesihöyryä.

Warma-Uunien takoissa puut palavat erittäin puhtaasti ja korkeissa lämpötiloissa, mutta poistuvien savukaasujen lämpötilat ovat silti alhaisia. Lämpö varautuu tulisijan rakenteisiin tehokkaasti ja hyötysuhde on erittäin korkea. Tehokkaan varauskyvyn ansiosta myös poltettavat puumäärät ovat pienempiä, joten tulisijan päästöt vähenevät myös sitä kautta.

Harakoille polttaminen on paitsi epätaloudellista, myös erittäin haitallista ympäristölle. Siispä tärkeä osa tulijan lämmityksen tehokkuudessa ja vähäpäästöisyydessä on myös  käyttäjällä. Tulisijassa tulee polttaa vain kuivaa puhdasta puuta. Märkä puu tai roskien poltto vähentävät huomattavasti lämmitystehoa, aiheuttavat savu- ja nokihaittoja ja voivat jopa vaurioittaa tulisijaa tai hormia.

Lue lisää lämmitysohjeita täältä.

Tutustu Warma-Uunien ympäristöystävällisiin tuotteisiin, sekä erittäin vähäpäästöiseen Puupihi-palotekniikkaan täältä.