Uuden varaavan takan kuivatus ja käyttöönotto

Haetko vain yleisesti pikaohjeita, miten varaavaa takkaa tulisi lämmittää?

Varaavan takan käyttöohjeet

Tutustu opasvideoomme “Perinteisen varaavan takan oikeaoppinen lämmitys”
Tutustu pikaohjeisiimme “Pikaohjeet takan lämmitykseen”

Uuden varaavan takan kuivatus ja käyttöönotto

Käsittele luukkua varoen

Käsittele alussa tulisijasi luukun pintaa varoen, sen pinnoitus saavuttaa lopullisen kovuutensa vasta muutaman lämmityskerran jälkeen!

Kuivata takka ennen käyttöönottoa

Takkaa tulee sen valmistuttua ilmakuivata vähintään kaksi viikkoa. Kuivauksen aikana pellit, tuhkaluukut ja suuluukut pidetään kokonaan auki. Apuna kuivauksessa voi käyttää mm. lämpöpuhallinta.

Lämmitä varovasti ensimmäisillä lämmityskerroilla

Ilmakuivauksen jälkeen voidaan aloittaa varovainen lämmittäminen. Vähintään viikon ajan takassa poltetaan pieniä puumääriä esim. kerran tai aluksi kaksikin kertaa päivässä. Lämmittäminen aloitetaan muutamasta pienestä puusta ja määrää lisätään päivittäin.

Kostean takan liian nopea lämmittäminen vaurioittaa rungon ja tulipintojen rakenteita. Liian nopea lämmittäminen saattaa myös aiheuttaa värimuutoksia ja vaurioita pinnoitteissa.

Älä sulje savupeltiä alkulämmityksessä

Takasta, hormista, huoneilmasta ja polttopuista saattaa aluksi tulla huomattavia määriä kosteutta. Jotta vesihöyry poistuisi hormin kautta ulos, on takkaa lämmitettävä varoen ja sulkupelti pidettävä auki myös lämmitysten välillä. Näin pitää toimia vähintään ensimmäiset 15 lämmityskertaa.

Kun takkaluukun lasiin tai nokiluukkujen sisäpintaan ei enää muodostu kosteutta, on kosteus hävinnyt rakenteista. Tämän jälkeen voit alkaa käyttämään takkaa ja savupeltiä normaalisti. Varmista hormin veto aina ennen lämmityksen aloittamista ja tarkkaile vetoa vähintään kymmenen minuuttia sytyttämisestä.

Vältä rakennusaikaista lämmittämistä

Rakennusaikana sisälämpötilat ovat tyypillisesti matalampia ja ilmankosteus tavanomaista korkeampi. Tästä syntyy tilanne, jossa korostunut lämmöntarve houkuttelee takan ylilämmitykseen, mutta tulisijan hitaaseen ja maltilliseen käyttöönottoon pitäisi päinvastoin varata huomattavasti tavanomaista pidempi aika.

Rakennusaikainen käyttö houkuttelee myös käyttämään tulisijaa rakennusjätteiden polttoon, ja mahdollistaa käyttöohjeisiin tutustumattomille, ulkopuolisille henkilöille (mm. työmiehet) tulisijan tahattoman väärinkäytön.

Tulisijan hyvin onnistunut kuivatus varmistaa takan pitkän käyttöiän. Vastaavasti takan nopea ja raju lämmittäminen tilanteessa, jossa takan rungossa on vielä kosteutta, lyhentää sen käyttöikää huomattavasti.

Tutustu takkaasi

Tutustu takkasi käyttöohjeeseen

Kaikki Warma-Uunit ovat huolella testattuja ja toimintavarmoja. Niiden käyttö- ja toimintaominaisuudet on tarkkaan testattu laboratorio-olosuhteissa. Yrityksen pitkän historian ja tarkan seurannan ansiosta voimme hyödyntää myös asiakkaiden käyttökokemuksia pitkältä aikajaksolta.

Erilaisissa käyttöympäristöissä takkojen toiminta on aina yksilöllistä. Toimintaan vaikuttavat mm. käytettävä hormi, rakennuksen sijainti, rakennuksen ympäristö, sekä takan käyttö- ja toimintaolosuhteet. Tutustu siis huolellisesti oman takkasi käyttöön ja ominaisuuksiin.

Takan veto on suoraan verrannollinen hormin muodostamaan vetoon. Vetoon vaikuttavat hormin koko, pituus, muoto, sekä hormin valmistusmateriaali. Vetoon vaikuttavat myös huone- ja ulkoilman lämpötila, kosteusolosuhteet sekä sisäilman paine (mm. ilmastointi). Merkittävä vaikutus vetoon on myös takan oikealla käytöllä ja säännöllisellä puhdistuksella.

Sytyttämiseen ja alkuvetoon liittyvät veto-ongelmat johtuvat yleisesti hormin kylmyydestä ja kosteudesta (ks. kohta 4: Varmista aina hormin veto). Pidempiaikaisissa ongelmissa ota yhteyttä nuohoojaan.

Jos hormissa ei ole takan toiminnan edellyttämää riittävää vetoa, toiminnan varmistamiseksi hormiin tulee asentaa säätimellä varustettu savukaasuimuri.

Selvitä lämmitystarpeesi

Käytettävät polttopuumäärät ja lämmityskertojen tiheys riippuvat vallitsevasta ilman lämpötilasta, lämmitettävän rakennuksen lämmöntarpeesta (lämpöluokasta), käyttötavoista, tulisijan sijainnista asunnossa, sekä polttopuun laadusta. Esimerkiksi koivun energiasisältö on 1700 kWh / pinokuutio kun taas lepän energiasisältö on 1230 kWh / pinokuutio.

Aloita takkaasi tutustuminen ensin pienemmillä puumäärillä lämmittäen. Kasvata puumääriä kokemuksen karttuessa ja tarpeen vaatiessa. Samalla löydät juuri omassa käyttökohteessasi oikean polttotavan.

Polttopuun ominaisuudet

Käytä kuivaa ja puhdasta puuta

Takan käytön, kestävyyden, toiminnan ja ulkonäön kannalta on tärkeää käyttää lämmityksessä kuivaa, puhdasta ja oikean kokoista puuta. Märkä, likainen tai mätä puu palaa epäpuhtaasti, joka aiheuttaa noen ja muiden epäpuhtauksien kerääntymisen tulipinnoille, savukanaviin, hormiin ja takkaluukun lasiin.

Kylmävarastossa säilytettävät puut olisi hyvä tuoda sisälle lämpimään vuorokaudeksi ennen käyttöä, jotta pintaan tiivistynyt kosteus ehtii kuivumaan.

Sopiva kosteusprosentti polttopuulle on n. 14 – 20 %. Helppo tapa testata puun kuivuus on kolauttaa kahta klapia yhteen. Tiedät puiden olevan kuivia, kun niitä yhteen kolauttaessa kuuluu heleä kilahdus.

Käytä oikean kokoista puuta

Lämmitykseen vaadittava maksimipolttopuumäärä jaetaan oikeaoppisessa polttotavassa useampaan pesälliseen. Ensimmäistä pesällistä kutsutaan sytytyspesälliseksi. Sytytyspesällisessä hyvä klapin halkaisija on n. 4 – 8 cm. Seuraavia pesällisiä kutsutaan lisäyspesällisiksi. Lisäyspesällisissä klapi saa olla huomattavasti paksumpaa, esimerkiksi n. 9 – 16 cm halkaisijaltaan.

Paras klapi on halkaistu puun koosta riippuen 2 – 4 osaan. Pyöreä halkaisematon puu syttyy ja palaa halkaistua huonommin.

Huomioi ennen lämmitystä

Huolehdi takkasi puhtaudesta

Puhdista arinat tuhkasta ja tarkista ettei tuhkalaatikko ole täynnä. Puhdista luukun lasipinnat mahdollisesta noesta ja liasta. Lasipintojen puhdistuksessa voit käyttää kosteaa pyyhettä ja puhdasta puun tuhkaa. Tämä tapahtuu koskettamalla kostealla pyyhkeellä tuhkalaatikossa olevaa tuhkaa ja hieromalla sillä lasin nokisia kohtia.

Varmista aina hormin veto

Jos takka on ollut pitkään käyttämättä tai asunnon sisälämpötila on ulkolämpötilaa viileämpi, varmista veto polttamalla esimerkiksi sanomalehtipaperia hormin tai takan nuohousluukussa. Tarpeen vaatiessa voit puhaltaa nuohousluukkuihin myös kuumailmapuhaltimella riittävän vedon aikaansaamiseksi.

Kylmillään olleen takan lämmitys, esimerkiksi talviaikaan mökillä, on aloitettava erityisen varovasti ja hitaasti. Liian nopea lämmittäminen aiheuttaa tulisijan rungossa suuria lämpötilaeroja, jotka saattavat vaurioittaa rungon rakenteita ja pinnoitteita.

Kun hormissa on riittävä veto, sammutetun tulitikun savu vetää kohti tulipesää. Tiiviissä ja alipaineisessa huoneistossa tämä testi ei toimi, sillä paloilma tulee syöttää tulisijaan korvausilmakanavan kautta huoneiston ulkopuolelta. 

Säädä ilmanvaihtoa tarpeen mukaisesti

Puut vaativat ilmaa palaakseen pesän koosta riippuen 5-10 m³ / kg. Takan riittävä ilmansaanti on varmistettava ennen lämmityksen aloittamista.

Mikäli huoneistossa on koneellinen ilmanvaihto, on se useimmiten säädetty pitämään huonetilat alipaineisena. Jos hormissa ei ole riittävää vetoa, sulje ilmanvaihto ja/tai liesituuletin lämmityksen ajaksi. Voit myös käyttää ilmanvaihtokoneesta mahdollisesti löytyvää takkakytkintä.

Mikäli veto ei silti riitä, avaa takkaa lähinnä oleva ikkuna tai ovi sytytyksen ajaksi. Kokeile ikkunan/oven sulkemista n. 5 minuutin kuluttua sytytyksestä. Jos liekki hiipuu, avaa ikkuna/ovi ja kokeile sulkemista 5 minuutin kuluttua uudelleen.

Muista häkävaara!

Sammumattomista kekäleistä syntyy häkää, joka on hengenvaarallinen, hajuton ja näkymätön kaasu. Varsinkin tuhkan sekaan jääneet kekäleet säilyvät kauan hehkuvina ja vaarallisina. Älä sulje sulkupeltiä niin kauan, kun tuhkan joukossa on vaarallisina hehkuvia kekäleitä!

Warma-Uunit toivottaa tunnelmallisia hetkiä uuden tulisijasi lämmössä!